FRENDU Vertalingen

Nederlands

Welkom op de website van FRENDU Vertalingen, een jong, enthousiast en gemotiveerd vertaalbureau gespecialiseerd in vertalingen vanuit Nederlands, Frans, Engels, Duits en Esperanto naar Nederlands, Frans en Engels. Door aanwezige kennis van o.a. de opmaak- en programmeertalen HTML, XHTML, PHP, CSS, Javascript, VBScript kan FRENDU Vertalingen voor u ook volledige websites of Office-documenten met macro's erin vertalen.

Door de individuele aanpak van elk project kan FRENDU Vertalingen maatwerk leveren voor alle vertaalprojecten en het vervolgtraject. Stel bijvoorbeeld dat u uw webwinkel wilt vertalen om ook klanten uit het buitenland te werven. Wij kunnen niet alleen uw website vertalen, maar ook andere documenten zoals facturen, standaardbrieven en algemene voorwaarden. Ook kunnen wij u bijvoorbeeld daarna helpen met het afhandelen van email uit het buitenland. Alles op maat zodat uw project de beste kans van slagen heeft.

Naast het voor de hand liggende vertaalwerk levert FRENDU ook andere linguïstieke services, zoals het proeflezen van reeds vertaalde teksten, tolken, localisatie van websites en software, tekstschrijven. Kortom, voor alles wat met talen en vertalingen te maken heeft bent u bij FRENDU aan het juiste adres.Talenkennis

Sinds 1999 werk ik vooral bij internationale bedrijven waar vlekkenloze communicatie in meerdere talen een vereiste is. Zo stond ik dagelijks klanten te woord aan de telefoon en per email in het Nederlands, Engels, Frans en Duits, en vertaalde regelmatig documenten zodat technische teams in verschillende landen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten konden samenwerken. Mijn Frans heeft zich nog verder ontwikkeld door mijn jarenlange verblijf in Frankrijk. Esperanto is eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Toen mijn interesse voor deze pan-Europese taal gewekt werd heb ik het in een week tijd geleerd. Sindsdien communiceer ik regelmatig met andere Esperantisten om het niveau bij te houden.

  • Nederlands - moedertaal (doeltaal en brontaal)
  • Frans - zo goed als moedertaal (doeltaal en brontaal)
  • Engels - zo goed als moedertaal (doeltaal en brontaal)
  • Duits - vloeiend (brontaal)
  • Esperanto - goed (brontaal)


Vertalen naar een vreemde taal, is dat wel verantwoord?

Natuurlijk wel. Verscheidene vertaaldiensten zeggen dat ze alleen vertalers gebruiken die naar hun moedertaal vertalen om er zeker van te zijn dat de vertaling perfect is. Hier zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Iedereen die wel eens een goedkoop (of zelfs een duurder) elektrisch of elektronisch apparaat heeft gekocht weet dat de vertaling van de gebruiksaanwijzing vaak van zeer slechte kwaliteit is. Maar dat betekent zeker niet dat vertalingen van andere vertalers naar talen die niet hun moedertaal zijn ook van een dergelijke slechte kwaliteit zijn. Kijkt u maar naar deze website, die is door FRENDU zelf vertaald, en aan de Engelse en Franse versie is niet af te zien dat het niet door iemand met die taal als moedertaal is gemaakt.

Er is (vrijwel) niemand die Latijn, klassiek Grieks, Esperanto of, om een zijstraat te noemen, Klingon als moedertaal heeft. Toch zijn er mensen die briljante vertalingen leveren naar die talen. De sleutel om goede vertalingen te leveren is in eerste plaats een perfect begrip van de brontekst, en in tweede plaats een gedegen kennis van de grammatica, vocabulaire en zegswijzen van de doeltaal. In de derde plaats, maar zeker niet de minst belangrijke, komt ervaring. Bovendien kunt u natuurlijk ook gebruik maken van de extra proefleesservice van FRENDU, waarbij de vertaling wordt voorgelegd aan een vertaler die de doeltaal als moedertaal heeft zodat u verzekerd bent van een perfect resultaat.


Expertise

De hoofdexpertise van FRENDU Vertalingen is technische vertalingen, vooral op het gebied van ICT. Afgeronde projecten zijn bijvoorbeeld handleidingen voor software en elektrische apparatuur, maar ook brochures over auto's, websites, en documenten met betrekking tot watervoorziening in ontwikkelingslanden.
Prijzen en diensten


De prijs voor een vertaling hangt niet alleen af van het aantal woorden, maar ook de prijs per woord is afhankelijk van bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad van de tekst, het aantal herhalingen in de tekst, het bestandstype van de brontekst en andere factoren. Over het algemeen kunt u een prijs van ongeveer €0,08 per woord verwachten. Stuur een email met de te vertalen documenten naar offerte@frendu.nl en wij zullen u zo spoedig mogelijk een gedetailleerde offerte toesturen.


Vertaaltegoed

Verschillende klanten maken gebruik van een zogenaamd vertaaltegoed of vertaalkrediet. De klant koopt dan van tevoren een krediet van bijvoorbeeld 1.000, 2.000 of 5.000 woorden. Kleine vertalingen, zoals nieuws-items en kleine updates voor websites worden vervolgens met dit krediet betaald. Voor klanten die regelmatig kleine vertalingen uit te besteden hebben is dit een kostensparende oplossing omdat zo het minimumtarief wordt omzeild. Bovendien worden met het vertaalkrediet besparingen gerealiseerd op de administratie.


Proefvertalingen

Een proefvertaling is een vertaling van een deel (minder dan 400 woorden) van uw brontekst zodat u zich ervan kan vergewissen dat de kwaliteit van mijn vertalingen overeenkomt met wat er van een professionele vertaler verwacht wordt. Aan de hand van de proefvertaling kunt u een gedegen beslissing maken om met FRENDU in zee te gaan.

Voor projecten van 5.000 woorden of meer is de proefvertaling geheel gratis en vrijblijvend. Voor kleinere projecten zal €10,- in rekening worden gebracht voor het leveren van een proefvertaling. Dit bedrag wordt kwijtgescholden indien u besluit het project aan FRENDU toe te vertrouwen.


Wat voor documenten kunnen wij vertalen?

Eigenlijk bijna alles, maar onze specialiteiten zijn:
- Microsoft Office documenten (Word, Excel, Powerpoint)
- OpenOffice documenten (OpenDocument formaat)
- Websites (PHP, HTML)
- Voor papieren documenten, PDF-documenten en grafische bestanden (JPEG, GIF, etc.) wordt een toeslag in rekening gebracht


Middelen

FRENDU Vertalingen gebruikt zogenaamde CAT Tools (Computer Assisted Translation Tools) om de vertalingen te vergemakkelijken. Het Open Source programma OmegaT+ wordt gebruikt voor het vertalen van OpenDocument formaten, HTML en PHP. Voor Microsoft Office-documenten wordt het gerenommeerde vertaalprogramma WordFast gebruikt. Het voordeel van deze programma's is dat er een database wordt gecreëerd van gerealiseerde vertalingen, waardoor consistentie wordt gegarandeerd. Met behulp van het zo ontstane vertaalgeheugen kunnen documenten met veel herhalingen sneller, efficiënter en dus goedkoper worden vertaald.


VOORWAARDEN


- Levering van de documenten geschiedt liefst per email maar kan ook per post. Als u de vertaalde documenten per post wenst te ontvangen zullen daarvoor portokosten in rekening worden gebracht.
- Alle gegevens van onze klanten en de bron- en doelteksten worden uiteraard met strikte vertrouwelijkheid behandeld.
- Teksten kunnen opgenomen worden in de portfolio en zullen dan uiteraard anoniem gemaakt worden door alle verwijzingen naar merken, namen, plaatsen, data, etc., te verwijderen. Als u niet wilt dat uw tekst in mijn portfolio komt, gelieve dat dan van tevoren aan te geven.
- Voor het project van start gaat ontvangt de klant van FRENDU Vertalingen een offerte waarmee schriftelijk (via email of post) akkoord gegaan moet worden.
- Indien een reeds overeengekomen project gestaakt wordt zullen de al aan het project gewerkte uren per uurloon (€40) gefactureerd worden, met inachtneming van het minimumtarief (€50).
- Alle uitgegeven offertes zijn onder voorbehoud van juistheid van de aan FRENDU Vertalingen verstrekte informatie over het project. Indien blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt vervalt de offerte en zal een nieuwe offerte worden aangemaakt. Als de nieuwe offerte niet door de klant wordt geaccepteerd wordt dit gezien als een gestaakt project, en zullen net als hierboven vermeld de reeds gewerkte uren per uurloon worden gefactureerd, met inachtneming van het minimumtarief.
- Bij levering van de vertaalde documenten ontvangt de klant van FRENDU Vertalingen een definitieve rekening. Deze rekening dient uiterlijk 14 dagen na leverdatum voldaan te zijn, liefst middels overboeking, maar andere betaalmiddelen kunnen ook geaccepteerd worden (contant, PayPal, ...). Aan andere betalingsmethoden kunnen extra kosten verbonden zijn.
- Wanneer de rekening niet op tijd wordt betaald komen eventuele incassokosten, berekend volgens de Nederlandse wetgeving, voor rekening van de klant.


PRIVACY

In lijn met de AVG (GDPR) verklaart FRENDU Vertalingen dat alle gegevens die u ons verstrekt met strikte vertrouwelijkheid behandeld zullen worden. Persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk en voor de administratie, en zullen niet aan andere partijen worden overgedragen tenzij dit vooraf met u is besproken.